V systému Windows 10 se velmi zřídka stane, že nejsou správně znaky s háčky a čárkami : 

Ve Windows 10 nastavíte český jazyk pro zobrazení aplikací korektně takto : Pravým tlačítkem myši kliknout na "Start" menu v levém dolním rohu a vybrat "Otevřít" či "Spustit" a zadat "intl.cpl" a potvrdit Enter. Nebo zvolit možnost "Vyhledat", napsat "Ovládací panely" a Enter, klikne se na "Oblast", nahoře v obrazovce pak záložka vpravo "Správa" a pak dole tlačítko "Změnit místní nastavení systému". V další obrazovce pak zrušit spínač "Používat unicode UTF" a pak restartovat PC.

Problém bývá způsoben tím, že prodejce použil nečeský software třetích stran a není správně nastavena čeština ve Windows pro všechny aplikace. Řešení je snadné, postup je dle obrázků níže. Jestliže se v systému Windows 10 nezobrazují správně některé české znaky, je nutné změnit místní nastavení. Obdobný postup platí též pro Windows 8.1, pokud by se vyskytla obdobná situace. Nejdříve otevřete dle obrázku okno "Ovládací panely" a kliknete na ikonku zeměkoule s nápisem "Jazyk".

UAC

V obrazovce "Jazyk" na obrázku níže kliknete úplně vlevo na volbu "Upřesnit nastavení".

UAC

Pak v horní části obrazovky pod volbou "Přepsat pro jazyk zobrazení systému Windows" kliknete na podtržený modrý odkaz "Použít nastavení jazyka u úvodní obrazovky, systémových účtů a nových uživatelských účtů".

UAC

V okně "Oblast", které se otevře, kliknete na záložku "Správa" a pak v dolní části obrazovky pod nadpisem "Aktuální jazyk pro programy nepodporující sadu Unicode" kliknete na tlačítko "Změnit místní nastavení systému".

UAC

Otevře se okno "Nastavení oblasti", kde pod nadpisem "Aktuální místní nastavení systému" vyberete ze seznamu "Čeština (Česká republika)".

UAC

Všechna okna nastavení je nutné pak postupně ukončit potvrzením "OK" či "Použít". Pak znovu spustit systém TRELL. Pokud se české znaky ani pak nezobrazí správně, tak je nutné restartovat počítač. V krajním případě je třeba změnit "aktuální místní nastavení systému" na "Angličtina (Spojené státy)". Následně uložit změny a restartovat PC. Poté teprve změnit na "Čeština (Česká republika)". Tento postup problém řeší vždy.


U systému Windows 10 bylo později změněno rozhranní a související menu,
tedy pro stejný postup je zapotřebí vybrat z menu viz níže : 

Předchozí obrázky tedy popisují situaci u starších verzí Windows, jako jsou Windows 7 apod,
zatímco obrázek níže popisuje, jak změnit nastavení pro aktuální verze Windows 10.

UAC

Pokud se i přesto české znaky nezobrazí správně, je nutné ještě restartovat počítač. Jestliže i přes správné nastavení stále nejsou české
znaky dobře zobrazeny, pak je nutné změnit "aktuální místní nastavení systému" na "Angličtina (Spojené státy)", uložit změny.
Nechat restartovat PC a poté změnit opět zpět na "Čeština (Česká republika)" uložit změny a opět restartovat PC.