Restaurace

V rámci modulu Restaurace lze pracovat až na deseti pokladnách v síti, kdy se operace prováděné kteroukoliv pokladnou přenášejí na síť a stav skladů odpovídá aktuálním zásobám. Pokladny mohou tisknout několik formátů paragonů (od dvou dokladů na A4 až po mini paragony tištěné na pokladních tiskárnách a bloky pro kuchyň). Zboží vydané přes pokladnu se odečítá ze skladu, lze pracovat i s několika sklady zároveň. V případě potřeby lze nastavit, aby sklad povolil záporný stav zboží. Přes pokladnu lze též vykupovat zboží (např. prázdné láhve), které se vkládá do skladu. Denní uzávěrky či uzávěrky za období je možné omezit též pro konkrétní sklad či směnu. Při výdeji zboží přes pokladnu se ve skladu automaticky generují hromadné výdejky. Počet stolů není omezen. Lze načítat položky ze stolu do samostatné platby hosta, za pomoci odkazů na skladové karty je možné odebírat např. alkohol po kusech (např. 6x malý panák) a odečítá se ze skladové karty, která je vedená v litrech. Receptury a složené výrobky s odečítáním z karet surovin. Výpisy platby ze stolu, automatický přepočet do EUR dle kurzu. Tisk pokladních bloků. Podpora zákaznického displeje, pokladní zásuvky, čteček čárových kódů a pokladních tiskáren (Star200,300 i jiných). Obsluha zkratkovými klávesami velmi zrychluje práci. K obsluze kasy není nutná myš. Plná podpora dotykového displeje.
Program je využíván každý den ve více než 250 restauracích.


Stáhněte si start verzi


Po kliknutí na tlačítko Restaurace - Bloky se zobrazí základní obrazovka pokladního systému restaurace. Optimální nastavení rozlišení obrazovky pro provoz pokladny je 800 x 600 (1024 x 768). V tomto nastavení je pokladní systém zobrazen přes celou obrazovku, což velmi zjednodušuje rutinní práci obsluhy. Systém pracuje samozřejmě i ve větších rozlišeních, ovšem pokud se PC používá výlučně jako pokladna na prodejně, pak není důvod, proč by mělo být toto rozlišení vyšší a s výhodou lze využívat i levné monitory, které vyšší rozlišení neumožňují.

Dotyková obrazovka

V systému je nově přidán modul Dotyková obrazovka "PREMIUM" s doplatkem 2000,- Kč. Uživatelsky lze nastavit texty, barvy, slevy, stoly atd. Nastavit jídelníček či část nejvíce opakovaného prodejního sortimentu. Modul lze obsluhovat jak dotykovým rozhranním tak i bez něho prostřednictvím myši. Koncepce vychází z nejpoužívanějších dotykových systémů, přínosem je možnost jednoho větvení navíc (menu, podmenu). Zvětšený náhled se zobrazí po kliknutí na obrázek nebo ZDE.

Přehled stolů


Lze využívat mapu stolů, kde se otevřené účty stolů, na kterých je namarkováno, zobrazují červeně. Stoly (i jednotlivé místnosti) mohou mít libovolné popisky včetně jmen, lze svázat napevno hosty a stoly a případně jim přidělit slevy odpovídající slevě hosta (pokud je adminem definována). Často se též používá samostatný účet STORNO, na který obsluha převádí výběrem chybné položky stejně jako výběr ze stolu a pak dříve než majitel či provozní obsah daného stolu vymaže, tak vysvětlí, čeho se která položka týkala.

Stáhněte si start verzi

Je třeba si uvědomit, že práce s pokladnou má smysl až poté, co vložíte výrobky do skladu v modulu Skladová evidence. Pokud je sklad prázdný, pak nelze výrobky načítat a pokladnu lze používat pouze ke vkládání textů do paragonu či faktury. Jakmile jsou výrobky naskladněny, pak lze přes pokladnu tyto výrobky odebírat ze skladu a vkládat do dokladů - paragonů či faktur. Zboží lze ze skladu odebírat až po desetitisícinách jednotky, skladové výdejky se vytvářejí automaticky a záznamy o prodeji a výdeji položek se promítají jak do pokladny tak do skladového systému v plném rozsahu (každou operaci s výrobkem lze v libovolném modulu nalézt a vyhodnotit systémem uzávěrek, revizí a dalších možností zpracování sestav).

Program pro kuchyň

Do kuchyně provozů FAST-FOOD lze dokoupit program kuchyne.exe - ten se spouští společně se systémem TRELL ve stejném adresáři, pouze se vypne nulování bloků, které se pak zobrazují na monitoru v kuchyni (namísto aby je tiskla bloková tiskárna v kuchyni). Ihned po namarkování v dotykové obrazovce se zobrazí objednané jídlo i v kuchyni. Barevně odlišené bloky jednotlivých stolů jsou vysvíceny. Jiný počet kusů než jedna je zvýrazněn. Eviduje se doba za jak dlouho bylo jídlo dokončeno a položka označena jako vyřízená. Možnost odklepnout objednávku pro celý stůl jako celek. Obsluha z numerické klávesnice. Doplatek za program Kuchyně FAST-FOOD je 1990,- Kč. Stáhnout DEMO program DISPLEJ FAST-FOOD.


Po vstupu do hlavní obrazovky Restaurace - Bloky se zobrazí na liště okna v pravé části jméno přihlášeného uživatele, které bude uvedeno ve všech vytištěných dokladech.

V levé horní části obrazovky je zobrazen název skladu, se kterým se pracuje. Kliknutím na šipku vedle názvu skladu je možno zobrazit seznam všech skladů, který je v dané instalaci zaveden a myší vybrat sklad, se kterým chceme pracovat (tedy ze kterého chceme odebírat zboží do paragonu). Sklady, ze kterých se zboží odebírá lze i v rámci jednoho dokladu několikrát měnit.


Stáhněte si start verzi

Zboží lze ze skladu odebírat až po desetitisícinách jednotky, skladové výdejky se vytvářejí automaticky a záznamy o prodeji a výdeji položek se promítají jak do pokladny tak do skladového systému v plném rozsahu (každou operaci s výrobkem lze v libovolném modulu nalézt a vyhodnotit systémem uzávěrek, revizí a dalších možností zpracování sestav). Pokud chcete mít spřažené sklady a pokladny na více PC (přes síť, internet nebo disketou), pak je nutné před začátkem práce nastavit na každém PC jiné číslo pobočky (toto číslo je součástí všech protokolů, uzávěrek a dokladů).

Po vstupu do obrazovky restaurace je nastaven kursor na políčko "Počet". Zde vkládá obsluha počet kusů, kolik jednotek určitého jídla nebo zboží si host objednal. Po odklepnutí Enter se dostává na další kolonku "Kód". Zde lze vložit kód výrobku jak ručně, tak i čtečkou čárového kódu. Po potvrzení Enter se zobrazí popis zboží, které chceme do dokladu vložit. V popisu jsou zobrazeny ceny, sazba DPH, slevy a další údaje, které lze samozřejmě upravit podle potřeby. Ceny lze odvozovat od systému množstevních slev, zadaných ve skladu nebo se řídit podle dealerských kategorií. Pokud této možnosti, ani úprav nevyužijeme, pak stačí vyplnit množství výrobku (kursor je automaticky nastaven na kolonku množství) a potvrdit Enter, čímž výrobek vložíme do seznamu příslušné prodejky.


Stáhněte si start verzi

Další možností vyhledání výrobku je zadání části názvu či slabiky třeba uprostřed názvu a potvrzení Enter (políčko "Název" pod kolonkou "Kód"). Pokud je požadovaný údaj v mezi výrobky obsažen, pak se zobrazí výpis nalezených položek, které vyhovují zadání a z nich lze dvojklikem vybrat tu položku, kterou jsme hledali.

Obdobné možnosti dává i kolonka "Cena", kde vyhledáváme podle prodejní ceny včetně DPH. Pokud požadavkům vyhovuje pouze jedna položka, pak se zobrazí přímo popis zboží s možností vložit množství výrobku, které se odebírá. Pokud si výrobkem i přesto nejsme jisti, lze si kliknutím na "Karta" v obrazovce "Zboží do dokladu" zobrazit podrobnou skladovou kartu vybraného výrobku se všemi údaji, které se k výrobku vztahují včetně historie cen, poznámek a dalších možností.

Kliknutím na obrázek mřížky vpravo vedle kolonky "Cena" se zobrazí kompletní přehled vybraného skladu, který lze řadit podle Kódu, Názvu nebo Ceny. Z přehledu lze dvojklikem vybrat výrobek a vložit jej do dokladu obdobně jako v ostatních možnostech. Tato možnost patří mezi nejrychlejší a nejvíce používanou alternativou výběru výrobků.

Tlačítko "Najít" v horní části obrazovky slouží k vyhledání výrobku podle libovolného parametru včetně poznámek. Stačí opět též slabika či část slova kdekoliv v textu a nalezená položka bude zobrazena ve výpisu všech položek příslušného skladu, které požadavku vyhovují. Z nich lze opět pouhým výběrem vkládat zboží do dokladu.

"Přehled" spouští podrobné hledání ve skladu podle parametru či skupin parametrů. Jedná se o obdobnou funkci, která je popsána v systému Skladové evidence. Kliknutím na položku ve výpisu přehledu opět vkládáme příslušný výrobek do dokladu.

"Special" je tlačítko, které spouští nastavení odkazů na skladovou kartu. Pokud je např. naskladňováno pivo ve skladu, pak je to samozřejmě v litrech. Jednotka na skladové kartě je litr. Ale když se pivo prodává, tak jsou to většinou třetinky nebo půlitry. Aby obsluha nemusela vypisovat stále 0,5 nebo 0,3 a nevznikaly nesrozumitelné přehledy, kdy nebude jasné, kolik malých piv a kolik velkých bylo vlastně prodáno, pak se v obrazovce special nastaví odkazy. Je zde přednastaven ukázkový odkaz s kódem 01. Ten se jmenuje "Půlitr piva", odebírá se v kusech, má svou cenu a je nastaven jako 0,5l ze skladu "alkohol" skladové karty "Pivo desítka" s kódem "0001". Tuto kartu můžeme vybrat ze seznamu stiskem tlačítka "Vybrat". Pokud sklad "alkohol" a karta neexistují, pak se nic neděje a program po vložení kódu 01 oznámí, že položka není. Pokud je však karta v pořádku a sklad existuje, pak se po vložení 01 objeví v prodejce 1x půlitr piva a po ukončení prodejky se ze skladu "alkohol" odečte 0,5l piva z karty 0001. Takovýchto odkazů můžete vložit opět neomezené množství, ale neměly by mít nikdy stejné kódy s kartami ve skladu (odkazy mají přednost).


Stáhněte si start verzi

Stiskem tlačítka "Texty" v horní části obrazovky se dostáváme do módu seznamu textů. S texty se pracuje jako se všemi ostatními daty v systému. Tlačítka "Nový", "Upravit", "Vyhledat","OK" atd. slouží ke vkládání textů do databáze a k jejich úpravám, mazání a podobně. Tak, jak odpovídá konvencím systému, i zde jsou editační políčka a plochy žluté a zobrazená data jsou v bílých kolonkách (pouze v obrazovce kasy bylo s ohledem na nepřetržité používání a náročnost na oči obsluhy přihlédnuto k ohleduplnějším barvám, kdy se kolonky rozsvěcí podle toho, zda je na nich kursor a převládá šedivá barva). V dolní části obrazovky lze dvojklikem vybírat ze seznamu text k vložení do dokladu, případně ve žlutě vysvícených kolonkách měnit ceny, slevy apod. Volbou "Vložit text do dokladu" provedeme vložení, možností "Zpět" obrazovku textů opustíme.

Tlačítko "Prodejky" v horní části hlavní obrazovky Pokladny zobrazí "Přehled prodejek". Dvojklikem na libovolnou prodejku z tohoto seznamu ji zobrazíme v hlavní obrazovce. Zde lze detailně zobrazovat jednotlivé položky zboží v prodejce, nelze ji však upravovat, protože zboží uvedené v prodejce již bylo jednou odebráno ze skladu a v záznamech je uvedeno přesně podle již vydaného dokladu. Ten nelze měnit, lze pouze vydat doklad nový. Starou prodejku lze tisknout kliknutím na červeně podsvětlené tlačítko "Tisknout / Zpět" v levé dolní části obrazovky. Pokud chceme starý doklad odstranit z módu zobrazení a vytvářet další doklady, pak zvolíme též "Tisknout / Zpět" a zadáme "Bez tisku" nebo klikneme myší na červený puntík v pravé horní části obrazovky.

"Zůstatek" v horní části obrazovky Pokladny zobrazí obrazovku "Zůstatek - výběr a vkládání do kasy". Zde lze vybírat hotovost z pokladny či ji naopak vkládat do pokladny. O každé operaci se vytvoří po opuštění této obrazovky samostatný záznam, který figuruje v seznamu prodejek jako samostatná prodejka, která je uvedena též v uzávěrkách, ovšem do zisků a tržeb se vklady a výběry z pokladny samozřejmě nezapočítávají - fungují pouze v kolonce "Zůstatek" v uzávěrce. Při zaškrtnutí spínače "Vytisknout doklad" je při opuštění obrazovky po změně zůstatku vytištěn příslušný doklad.


Stáhněte si start verzi


V pravé horní části obrazovky Pokladna je tlačítko "Nastavení", které spouští obrazovku "Nastavení systému kasa". Zde lze měnit mnoho klíčových údajů, ovšem většina z nich se nedoporučuje měnit v průběhu provozu systému. Mezi ně patří především "Nastavení čísla skladové pobočky" - tedy změna čísla pokladny. Při provozu skupiny poboček a skladů se jedná o nejdůležitější údaj, který se nastavuje jen jednou při prvním startu systému. Později by mohl zpětně zkreslit všechny uzávěrky ve skladu i na pokladně. Přenos dat mezi pobočkami na základě tohoto nastavení je uveden v návodu ke "Skladové evidenci" a pracuje se s ním v módu "Export a Import dat" v hlavní skladové obrazovce. Dále je zde možnost změnit číslování dokladů, nastavení vzhledu a velikosti dokladu i příslušné tiskárny, nastavení měny, povolení záporného stavu zboží a též text pod dokladem, který má být uveden v každé prodejce.

Pod horní řadou tlačítek je uvedeno číslo aktuální nebo zobrazené prodejky, spínač s popisem FKT určuje, zda se má tisknout prodejka nebo formulář faktury. Dále je zde přesný čas a aktuální datum.

V kolonce "Cena celkem" se zobrazí celková cena za všechny výrobky včetně textů uvedených v dokladu. Do kolonky zaplaceno lze vložit částku či bankovku, kterou zákazník platí a v kolonce "Zbývá vrátit" se objeví vypočítaný rozdíl.

"Výběr platby ze stolu" je tlačítko, které zobrazí obrazovku, kde lze z vybraného stolu načíst útratu konkrétního hosta, který se rozhodl platit a zbytek nezaplacených položek zůstává i nadále na kontě stolu. Dvojklikem do horní tabulky v této obrazovce vybíráme položky, které si zákazník vybral a dvojklikem na spodní tabulku můžeme chybně vybrané položky vrátit zpět až do ukončení dokladu v obrazovce Restaurace. Dokud není ukončen nebo zrušen doklad "Výběr ze stolu", pak nelze přecházet na ostatní stoly. Jedním způsobem práce je vybírání plateb hostů tímto způsobem, druhým způsobem je označení židlí stolů jako samostatných "stolů" např. 4A, 4B, 4C, 4D a pak lze uzavírat přímo jednotlivé "stoly" bez výběrů.


Stáhněte si start verzi

"Bloky" spouští obrazovku Pokladní bloky - kuchyň. Při každém vložení položky do konkrétního stolu se tato položka vloží také do databáze "Blok". Tato databáze se vyprázdní při každém přechodu na jiný stůl, na jinou směnu nebo při stisku F8 nebo tlačítka B v pravé dolní části obrazovky restaurace. Když obsluha vloží do dokladu nápoje, stiskne F8 a tím vyprázdní blok. Pak vloží objednaná jídla, stiskne F5 a dá tisk. Vytisknou se bloky pro kuchyň a databáze blok se opět vyprázdní.

"Ukončit doklad a tisk" v levé dolní části hlavní obrazovky Pokladny ukončí doklad, provede odebrání zboží ze skladů, uloží položky do všech protokolů a nabídne tisk paragonu či faktury. Po stisku tohoto tlačítka se pole vyprázdní, doklad je ukončen, číslo dokladu se nastaví o jednu vyšší a lze vkládat nové položky pro nového zákazníka. Důležité je, že zboží se ze skladu odebírá až při stisku tohoto tlačítka (tedy dokud je v seznamu, je ve skladových kartách stále v tom množství, jak bylo na začátku operace - proto také při smazání libovolné položky v seznamu kliknutím na položku a stiskem klávesy DEL na klávesnici nedochází k žádným změnám na skladových kartách, protože zobrazené položky jsou pouze připravené k odebrání a odebírají se až v okamžiku, kdy dojde ke stisku "Ukončit doklad a tisk").

Platba platební kartou se provádí kliknutím na obrázek platební karty v horní části obrazovky. Průběh operací je stejný, jako u "Ukončit doklad a tisk", ale v účtence či ve faktuře jsou uvedeny jiné údaje o platbě a v uzávěrce se prodané zboží zařadí jako uhrazené kartou.

"Uzávěrka" je operace, kterou je vhodné vykonat a vytisknout vždy na konci směny či dne a vytištěnou sestavu pečlivě schovat pro další účetní zpracování. Výstupní sestava obsahuje rozepsané všechny položky, zboží, příslušná DPH podle kategorií a další údaje, které jsou potřebné. Uzávěrku je možné nastavit též pro určitý sklad nebo směnu - pokud však mezitím docházelo k pohybům i z jiných skladů nebo odebíraly různé směny střídavě, pak nemusí souhlasit údaje o zůstatcích které v normálním módu samozřejmě souhlasí.


Stáhněte si start verzi

Volba směny v pravé dolní části obrazovky umožňuje měnit aktuální směnu v průběhu provozu (např. pokud jednu pokladnu využívá třeba více kadeřnic). Pak lze na konci dne zjistit v rámci uzávěrky rozsah tržeb i zboží pro každého pracovníka zvlášť.

Systém "Kasa" se bude dále rozšiřovat o další funkce a možnosti, podporu tisku více druhů paragonů, spjatý provoz pokladen po síti v reálném čase, nadstavbové funkce apod. Novější verze, které budou obsahovat další úpravy a vylepšení je možné zdarma objednat jako upgrade k zakoupené verzi prostřednictvím E-mailu Trell@atlas.cz nebo stáhnout jako upgrade z internetové stránky http://www.trell.kvalitne.cz.Objednejte si - informujte se

Snažíme se nabízet vždy více než ostatní a k tomu patří i podpora našich zákazníků trvalou aktualizací systému a přidáváním funkcí.

Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme zdarma zkonvertování databází skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému TRELL.
Trell@atlas.cz


Zpět