Časté dotazy a odpovědi : 

* VIDEONÁVODY kurz ZDE *

Objednejte si - informujte se

Jak si mám objednat systém TRELL pro Windows, jaká je dodací lhůta a co když dojde ke změně legislativy ?


Objednat plnou verzi je možné prostřednictvím E-mailu TRELL@atlas.cz nebo telefonicky na čísle 606 244 216 Pro registraci je nutné Vaše IČ, fakturační adresa a přesný název firmy tak, jak bude uveden v dokladech. Vaši objednávku vyřídíme obratem - zašleme fakturu s úhradou převodem a po jejím uhrazení nebo zaslání pdf od banky obratem zasíláme e-mailem autorizační klíč pro plnou funkčnost programu a doklady poštou na Vaši adresu. Po dobu následujícího roku je na našich stránkách k dispozici upgrade zdarma ke stažení. Systém samozřejmě pracuje i bez aktualizace a databáze ani funkčnost nejsou v plné neomezené verzi nijak omezeny.


Mám skladová data tisíce položek v účetnictví od jiné firmy a potřebuji provést načtení karet do TRELLu.

Pokud jste schopni vaše stávající skladové karty vyexportovat do Excelu či CSV souboru, pak není problém tato data zaslat na e-mail trell@atlas.cz a my vám provedeme cca za 1000,- Kč konverzi všech skladových položek do systému TRELL. Při objednání verze Client-Server je konverze dat zdarma. Konverzi provádíme zpravidla přes noc ze dne, kdy se ještě pracovalo ve starém systému na den, kdy se začíná prodávat přes TRELL tak (sopubor pro konverzi potřebujeme s předstihem dvou dnů pro prověření struktury dat), aby skladové zásoby a počty kusů přesně odpovídaly skutečnosti a bylo možné plynule pokračovat v práci bez jakýchkoliv omezení či nutnosti inventury.


Pro jakou verzi WINDOWS je TRELL určen.

Systím TRELL lze použít prakticky na jakýchkoliv Windows pro stolní počítače a notebooky (od verze Windows 8 a výše již často i na tabletech apod). Tedy Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 či jakékoliv vyšší s tím, že úplně nové verze Windows samozřejmě prověřujeme a systém jim v aktualizovaných verzích přizpůsobujeme.


Mám pokladní tiskárnu a písmena na paragonu jsou malá a nezřetelná.

Systém TRELL prodporuje přímý tisk na pokladní tiskárny (zatím jsme "rozchodili" se systémem každou tiskárnu, která se objevila, včetně socialistických prastarých tiskáren, EPSON a STAR či další standartní jsou zcela bezproblémové). Při přímém tisku je písmo vždy zřetelné a jasně čitelné, protože se používá vlastní font tiskárny nikoliv správce tisku, který v případě, že je špatně nastaven, může nahradit původní font jiným méně čitelným fontem. Nastavení přímého tisku na port se provádí "Kasa", "Nastavení", záložka "TISK - natavení" a v pravém horním rohu obrazovky zaškrtnout "Přímý tisk na port" (například LPT1). Tím se obchází správce tisku a systém tiskne přímo na tiskárnu bez zdržování odezvami systému Winodws. Další výhodou této koncepce je, že může být defaultně ve správci tisku nastavena jako výchozí síťová tiskárna A4 a sestavy se tisknou automaticky vždy na A4 tiskárnu, zatímco paragony či bloky pro kuchyň na pokladní tiskárnu (či dvě samostané pokladní tiskárny).

V případě použití moderní tiskárny a korektního ovladače tiskárny (obvykle Epson či Star) ve správci tisku by mělo být použito nastavení viz obrázek níže. Automatické přepínání tiskáren (paragony, bloky, A4, atd) lze definovat tlačítky vpravo.
Ve Windows Vista se po kliknutí na ikonu objeví hlášení, že nemám oprávnění ke spuštění.

Ve Windows Vista je rozšířena kontrola systému nad spouštěnými aplikacemi a je nutné nastavit uživatelem s nejvyššími právy ve Windows, aby bylo možné aplikaci spouštět bez dotazů. Je nutné pravým tlačítkem myši na ikonce systému TRELL "Spustit jako správce Vista".


Nemám plná práva ve Windows XP a s TRELLem mám problém.

Systém TRELL používá pomocné soubory umístěné na disku C: vašeho počítače. Pokud nemá obsluha práva správce systému ve Windows nebo jiné nastavení opravňující k zápisu na disk C:, pak je blokována činnost programu při zápisu do těchto souborů. Jedná se o pomocné soubory, tedy při blokaci nedochází k žádnému poškození dat, ale zápis do nich je k práci v systému TRELL nezbytný. Proto se přihlašte s nejvyššími oprávněními v systému Windows a bude vše v pořádku.


Potřebuji přenést instalaci TRELL z počítače na počítač.

Systém TRELL je zcela nezávislý na dané instalaci Winodws, používá vlastní systém registrů a všechna data včetně šifrovaných jsou součástí instalace umístěné při defaultní instalaci v adresáři "C:/TRELL" případně "C:/program files/TRELL". Pro přenos na jiný PC zcela postačí celý adresář "C:/TRELL" zkopírovat na jiný počítač do "C:/TRELL" a ikonu z plochy na novém PC namířit na "C:/TRELL/trell.exe" a můžete po korektním přihlášení vaším jménem a heslem pokračovat v práci bez nutnosti cokoliv instalovat. Jediné, na co je nutné dát pozor, pokud byste adresář "C:/TRELL" vypálili na CD a pak jej zkopírovali do PC, tak se všechny soubory označí "pouze pro čtení" (read only) a systém do nich nemůže zapisovat. V tom případě je nutné v libovolném manageru (např. Total Commander) změnit atribut všech souborů včetně podadresářů na archive (aby nebyly read only). Tomuto procesu se lze vyhnout tím, že přenos provedete přes flash disk či přes síť nebo zazipnutím adresáře "C:/TRELL" před vypálením na CD.

Pokud si chcete nějaké funkce TRELLu prověřit nanečisto zatímco již máte na tom samém PC instalaci s ostrými daty, pak postačí udělat kopii adresáře "C:/TRELL" například jako "TRELA" a v této kopii na stejných datech prověřit funkce a postupy a nastavení tak, aby vyhovovaly přesně vašim potřebám. Systém TRELL může být na jednom PC zároveň v libovolném počtu adresářů a instalace se nijak neovlivňují. Jedinou podmínkou je, že se nikdy nesmí spustit zároveň více různých instalací systému TRELL (v nastavení práv obsluhy lze vícenásobné spuštění spínači zablokovat).


Chci smazat chybnou příjemku v systému TRELL.

Při příjmu, vydání či prodeji zboží dochází z důvodů zamezení zneužití obsluhou a snadné následné kontroly k těmto operacím : Vytvoří se příjemka, což je textový dokument zahrnující všechny provedené operace a mezisoučty i údaje o dodacím listu či přijaté faktuře a dodavateli (v příjemce lze definovat stejně jako ve výdejce, zda bude v nákupních či prodejních cenách). Ve skladové databázi dojde ke změně stavu kusů na kartě a zároveň se uloží do historie nákupních cen údaj, kolik bylo nakoupeno, od koho a odkaz na příslušnou příjemku dvojklikem. Zároveň se každá operace s každou skladovou kartou uloží do protokolů s uvedením přesného času a data a jména obsluhy, která operaci provedla. Z těchto protokolů se vypočítávají uzávěrky, revize operací a další sestavy za libovolné období. Všechny tyto operace se vykonají v okamžiku, kdy se klikne na "PROVEĎ" v obrazovce příjmu zboží. Ještě před tím, že se klikne na "PROVEĎ" je vhodné zkontrolovat pod tabulkou s přijatými položkami součty a celkové ceny, které by měly odpovídat konkrétním přijatým fakturám či dodacím listům. Položky lze dvoklikem upravit či klávesou DEL nebo pravým tlačítkem myši smazat ze seznamu před tím než se operace vykoná "PROVEĎ".

Korektní postup opravy špatně zadané příjemky, kdy je již proces ukončen klávesou proveď, je u chybných položek vystavení výdejky, kterými se tyto položky odeberou ze skladu. V obrazovce, kde se zadává počet kusů je nutné nad klávesou "OK" zaškrtnout "Odepsat bez zisku (jako poškozené zboží)" tím se zboží vyskladní za nákupní cenu. V případě chybné výdejky se provede opravná příjemka, kdy se ve stejné obrazovce, kde se zadává počet kusů, zaškrtne "Vrácení vydaného zboží zpět do skladu bez zisku za prodejní cenu". Tím se korektně opraví jakákoliv chybná operace. V případě nutnosti provést přímé změny stavu na kartách je postup přihlásit se s právy supervizora a v módu "Úprava skladové karty" ve "Vkládání a úpravy skladových karet" za pomoci červeného tlačítka opravit přímo údaje na skladové kartě. Tato funkce je přístupná pouze supervizorovi přihlášenému heslem a jde o nouzovou operaci, která se neprojeví v protokolech uzávěrek ani zpětně v příjemkách.

Všechny operace se skladovými kartami včetně prodejů či změn ceny při prodeji jsou protokolovány a lze v libovolném období dohledat, kdy, kdo přesně co měnil či vykonal s kteroukoliv kartou. I proto je program velmi oblíben, že nedává obsluze možnost provádět jakoukoliv operaci bez kontroly a křížem se kontrolují jednotlivé protokoly mezi sebou.


Nevím, jak zadat rozlévané nápoje (pivo) do složených výrobků.

Postup práce se složenými výrobky je následující : Jídla se odečítají podle receptury zadané jako "složení výrobku" a když v rastauraci vydáte svíčkovou, tak se vám maso přesně na gramy odečte ze skladové karty "Maso" například. S pivem budete postupovat takto. Nejdříve si založíte "mateřskou" kartu, ze které se bude brát a to je "Pivo sudové" s kódem např "008" .. zadáte na kartu pouze nákupní cenu a množství např 50 a namísto jednotky "KS" dáte "L" jako litry. Dáte uložit.Pak založíte kartu "009" s názvem "Pivo třetinka" a nevyplníte žádné množství (musí zůstat nulové, půjde pouze o odkaz) a necháte Ks (protože třetinky jsou po kusech .. počet malých půlitrů) a vyplníte prodejní cenu s DPH (např "12,-") a dáte uložit. Jakmile je karta třetinka vložena, tak na ni kliknete na seznamu v tabulce (pořád jsme v obrazovce vkládání a úprava skladových karet) a ona se vám zobrazí nahoře v políčkách a vy dáte "Složení výrobku". Zde ťuknete na "Přidat položku" a ze seznamu vyberete kartu "008" Pivo sudové" a zadáte množství "0,3" jednotek a potvrdíte "OK/Zpět". Od této chvíle, kdykoliv vydáte třetinku nebo ji prodáte v kase, odečte se vám 0,3 litru ze skladové karty pivo sudové. Vypadá to složitě, ale jen napoprvé .. je to velmi jednoduché a pořád stejné (jen jídla se skládají jakoby z více piv, mateřských karet).


Mám DOSovou verzi systému TRELLSOFT a potřebuji sklady a odběratele převést do nové verze pro Windows.

Načtení starších dat se provádí následovně : V hlavní obrazovce stisknete tlačítko Skladová evidence. V obrazovce Skladové evidence stisknete tlačítko Export / Import dat. V obrazovce Exportu a Importu stisknete vpravo nahoře červeně podsvícené tlačítko Trellsoft, potvrdíte Načíst a poté vložíte název skladu (jak se bude Váš DOSový sklad jmenovat ve Windowsovské instalaci). Po potvrzení OK se Vaše skladové karty načtou do nové instalace a pak již můžete bez problémů s tímto skladem pracovat. Data firem se nabídnou k načtení automaticky při prvním startu tlačítka Odběratelé a Dodavatelé v hlavní obrazovce programu (později při ťuknutí myší na červený puntík v levé části obrazovky Odběratelé a dodavatelé).


Jak je možné, že je produkt TRELL prodáván za tak příznivou cenu ? Kolik máte uživatelů ?

Ekonomický systém může být prodáván za takto nízkou cenu proto, že minimalizujeme náklady. Zákazník neplatí reklamu, neplatí asistentky managerů ani týmy programátorů teoretiků, kteří chodí do práce na určený počet hodin. Firemní strategie je zaměřena na výkon, spolehlivost systému a především na zákazníka. Tvrzení, že "zákazník je spolutvůrcem systému" je v případě systému TRELL zcela na místě. Žádný programátor nemůže nikdy předpokládat všechny situace, které se pak vyskytnou v praxi. Většina firem si pak hraje na "mrtvé brouky", případně prodává po určité časové době nové verze minimálně za polovinu ceny produktu. My připomínky vítáme a pokud je alepoň trochu možné je zařadit do koncepce systému, pak je zdarma zpracujeme a zařadíme do aktualizace na webu, kde je nová aktualizovaná verze upgrade volně ke stažení. Každá pochvala od zákazníka nás těší a motivuje. Zákazníků, které máme registrované je několik set, u zprostředkovaného prodeje předpokládáme, že se blížíme čtyřcifernému číslu. Každý zákazník je pro nás stejně důležitý a naším záměrem je, aby náš výtvor dobře sloužil maximálnímu počtu spokojených uživatelů a byl pro ně dostupný.


Zakoupil jsem si plnou verzi systému TRELL a nyní mi program sdělil, že se mám zaregistrovat, protože nemám plnou verzi.

Občas se stává, že vzhledem k jednoduchosti obsluhy si zákazník poradí s programem tak jednoduše, že si nepřečte ani návody ani instrukce k instalaci. V dokumentu "Doklad o registraci" je ve spodní části textu návod, jak provést registraci své verze instalace z autorizačního souboru, který jste obdrželi. Nezaregistrovaný program se chová jako DEMO s omezeným počtem záznamů a omezenou dobou funkce.

Při prvním spuštění programu je nutno zadat údaje o firmě stiskem tlačítka "Nastavení firmy uživatele" (v levé části obrazovky). Po korektním vyplnění názvu firmy i ostatních údajů a potvrzením tlačítkem "OK" provedeme odemčení zakoupených modulů kliknutím na tlačítko "Načíst autorizační disketu" (vlevo dole). Zde otevřeme soubor Autorzce.dtt z disku pokud byl autorizační soubor zaslán přes internet a uložen na disk či plochu. Na všechny dotazy systému odpovíme "Ano". Poté se u zakoupených modulů v hlavní obrazovce programu objeví nápis OK a tlačítka, kterými se moduly spouštějí, se podsvítí červeně.

Pro korektní údaje v tiskopisech doporučujeme při prvním spuštění též přejmenovat obsluhu z Hlavního uživatele na Vaše jméno stiskem tlačítka "Správa obsluhy" a pak "Upravit", přepsat jméno a "OK".


Mám pokladní tiskárnu STAR, která mi u DOSových produktů tiskla bez problémů a nyní mi tiskne nesmysly.

Při tisku prodejek na pokladní tiskárnu doporučujeme většinou nepoužívat ovladače vůbec nebo nastavit při použití paralelního portu univerzální ovladač "Generic text only" ve správci tisku. V systému TRELL pak v Kase - Nastavení -Tisk v pravém horním rohu obrazovky nastavíme příslušný port, na který program tiskne text přímo. Tisk je pak často výraznější než přes správce tisku, jednoznačně rychlejší a zároveň lze využívat escape sekvence pro odstřižení pásky a otevření pokladního šuplíku, které často správce systému při tisku přes ovaladač blokuje. Doporučujeme tedy přímý tisk na port nastavit v nastavení Kasy.

Po jednom kliknutí myší na ikonku tiskárny (orámovanou červeně) v obrazovce tisku (kde se nastavuje počet kopií, velikost písma, tučné apod..) se spustí volba správce tisku Windows, kde lze nastavit další věci, jako je výchozí tiskárna pro tištěný dokument, formát, vlastnosti, orientace stránky při tisku apod. Tato možnost je výhodná pokud je třeba přepínat mezi více tiskárnami (např. zvlášť pro tisk paragonů a zvlášť pro výstupní sestavy a denní uzávěrky). Nejobvyklejší je nastavení výchozí tiskárny ve správci tisku jako tiskárna A4 (často i síťová v kanceláři), kam se automaticky tisknou dokumenty, sestavy, uzávěrky atd. a na pokladní tiskárnu, kdy se správce tisku obchází se tisknou pouze paragony a případně bloky do kuchyně či předávací uzávěrky obsluhy.

Při volbě tisku na přímý tisk na port port tiskárny (týká se pouze pokladních tiskáren) se přenáší sekvence přímo na sériový či paralelní port a lze nastavit též tisk loga na začátku prodejky (pokud jej tiskárna podporuje), počet řádků odrolování a řezání papíru na konci prodejky či otevírání pokladní zásuvky escape sekvencí od výrobce, kterou je třeba zapasat v dekadické formě do nastavení a navolit otevírání zásuvky). Sekvence lze v Kasa-Nastavení-Tisk definovat uživatelsky.


Tiskárna tiskne faktury pomalu a dlouho "přemýšlí".

Pokud je prodleva při tisku dokladů příliš velká, pak doporučujeme ve správci tisku Windows v "Tiskárny" vybrat tiskárnu ", kliknutím pravým tlačítkem myši vybrat "Vlastnosti" a v "Grafika" nastavit nižší rozlišení (např 300dpi). Tím se přenos dat do tiskárny výrazně zrychlí a tím se zrychlí i rychlost tisku. Další možností je zaškrtnout v obrazovce, kde se nastavuje při tisku v TRELLu počet kopií, spínač "Zrychlený grafický tisk", který komunikuje se správcem tisku Windows v jiném módu a někdy o dost rychleji (záleží na konkrétní tiskárně a ovladači k ní - často mají různé ovladače k téže tiskárně zcela odlišné vlastnosti i provoz).


Měl jsem havárii systému Windows a nyní mi program píše anglické hlášky "...is not valid..".

Toto hlášení znamená, že došlo k narušení některé z databází. Jednodušší problémy systém zkoriguje sám, ale pokud problém přetrvává nebo dokonce brání provozu, pak je nutné spustit revizi a obnovu systémových databází systému TRELL. To lze provést kliknutím na obrázek diskety (zip disku) v levé horní části hlavní obrazovky systému. Tím dojde k vyčištění registrů. Pak je vhodné ještě v hlavní skladové obrazovce kliknout na tlačítko "Systém" vlevo nahoře. Tím se spustí hloubková kontrola skladových databází s automatickými opravami. Při příštím spuštění by mělo být vše v pořádku. V případě, že by z jakéhokoli důvodu problém přetrval, popište jej a zašlete na e-mail trell@atlas.cz. Kontaktujeme Vás obratem, případně provedeme revizi zaslaných databází. Zatím se však takový případ nevyskytl.Objednejte si - informujte se

Stáhnout start verzi

Stáhněte si start verzi

Snažíme se nabízet vždy více než ostatní a k tomu patří i podpora našich zákazníků trvalou aktualizací systému a přidáváním funkcí. Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme zdarma zkonvertování databází skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému TRELL. Součástí licence k používání systému Trell je též možnost využívat rozsáhlou technickou podporu na trell@atlas.cz.
Trell@atlas.cz


Zpět