Systém NEXT - podání Kontrolního hlášení DPH
Práce s moduly fakturace a účetnictví a s formulářem ministerstva financí. 
UPGRADE na vyšší verzi NEXT stáhnete ZDE.Systém TRELL byl navržen již před lety a proto jej nebylo možné přepracovat tak rozsáhle, jak bohužel vyžaduje nová legislativa. Proto je tu nyní systém NEXT, který vznikal poslední dva roky jako varianta systému TRELL pro náročnější klientelu a kde je celé jádro systému jiné a při vývoji NEXTu se tedy zohlednil i letošní požadavek na kontrolní hlášení DPH, kdy byly v rámci možností do systému zapracovány funkce umožňující generovat XML soubor pro kontrolní hlášení DPH pro subjekty, které nepoužívají režim přenesené daňové povinnosti a potřebují do hlášení zařadit pouze provedené platby v základních dvou sazbách a přijatá zdanitelná plnění v tuzemsku - stránky B2 a B3 tiskopisu finančního úřadu.
Ve fakturaci systému TRELL je nově ve fakturách přijatých rozšířené pole pro zadání dalších údajů potřebných pro kontrolní hlášení DPH. U dokladů pod 10 000 Kč postačí zaškrtnout spínač "Zdanitelná plnění tuzemská B/B2" a kolonky vyplňovat není nutné, protože doklady pod 10 000 Kč včetně DPH se do hlášení neevidují jednotlivě a pouze se sečtou a na stránce B/B3 se zadává celkový součet základů a daně pro jednotlivé sazby. Tyto věci vyplní systém TRELL. Tedy kolonky "DPPD" (v systému se do kolonky zkopíruje DUZP případně údaj můžete změnit), "DIČ dodavatele" a "Evidenční číslo daňového dokladu" (z přijaté faktury musí být opsáno naprosto přesně), tyto kolonky se vyplňují pouze u faktur nad 10 000 Kč, u ostatních stačí zaškrtnout (je defaltně zaškrtnutý) spínač "Zdanitelná plnění tuzemská B/B2".U výdajových pokladních dokladů, které nemají v programu nastavenu žádnou vazbu na faktury přijaté a mají být zaevidovány, že se párují k přijatým paragonům či fakturám na nižší částky, tak musí být taktéž zaškrtnut spínač, aby se doklady evidovaly do kontrolního hlášení DPH a to označený spínač "Zdanitelná plnění tuzemská - kolonka kontrolního hlášení DPH B/B3". Opět je tento spínač defaultně zaškrtnut.Pro výdeje u peněžního ústavu platí to samé ohledně spínače "Zdanitelná plnění tuzemská - kolonka kontrolního hlášení DPH B/B3". Opět je tento spínač defaultně zaškrtnut.Ve speciálních případech, kdy odběratel nesdělí své DIČ, tedy se má za to, že vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani, pak je doklad bez ohledu na výši částky zařazen do oddílu A5 a není vypsán jednotlivě mezi doklady s částkou nad 10 tisíc. K tomuto nastavení ve fakturaci slouží spínač "Neplátce" vpravo nahoře viz obrázky.Jak u rozšířených faktur se zbožím ve fakturaci, tak u textových faktur se spínač "Neplátce" určující odběratele, který není plátcem DPH, nachází ve stejném místě vpravo nahoře pod rámečkem s typem dokladu. Vždy po změně spínače je nutné (například při úpravách) doklad znovu uložit, aby se změny provedly.Pokud obdobná specální situace nastane v modulu Kasa, kdy odběratel nad 10 tis. neuvede DPH a tedy se s dokladem zachází jako s dokladem vydaným fyzické osobě nepovinné k dani, pak se uvedená věc řeší spínačem v obrazovce "Přiznání k DPH" kdy doklady nad 10 tis bez uvedení DIČ jsou zpracovány obdobně jako ve fakturaci doklady, kde je zaškrtnut spínač "Neplátce".V obrazovce "Přiznání k DPH" jsou u systému NEXT tlačítka viz obrázek. Kliknutím na tlačítko "Kontrolní hlášení DPH" se zobrazí výpis všech položek, které jsou zahrnuty do tohoto hlášení. Tedy v případě systému TRELL jsou to dvě sazby a přijatá zdanitelná plnění v tuzemsku - stránky B2,B3,A4,A5 tiskopisu - nikoliv režim přenesené daňové povinnosti, s tím TRELL nepracuje. Tlačítkem "Uložení XML k editaci" vytvořený formulář ve formě XML poté načtete na stránkách MF a doplníte do něho vaše nacionále, spojení, jméno úřadu, kde podáváte a případné další doklady, které by byly například v režimu přenesené daňové povinnosti a evidované mimo systém TRELL. Všechny údaje je nezbytné velmi precizně zkontrolovat.Na stránkách finanční správy, kam se dostaneme kliknutím na tlačítko "Stránky mf k editaci XML" vybereme "Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016".Pak si zvolíme tlačítkem na webu možnost "Načtení souboru".Vybereme soubor tlačítkem "Vybrat soubor" a pak jej načteme tlačítkem "Načíst".Systém nás upozorní na nevyplněná políčka a případné další věci ve formuláři, které je potřeba doplnit či opravit. Zvolíme tlačítko vpravo nahoře "Úprava ve formuláři".Následně jsme přesměrováni na úvodní stránku, ale náš dokument XML zůstává načten a zvolíme tlačítko "Průvodce".Zobrazí se nám postupně 11 stránek kontrolního hlášení DPH, které je nutné vyplnit, především úvodní část, kde je nutné vybrat ze seznamu konkrétní finační úřad, územní pracoviště, vypnit vaše údaje atd. Vždy po korektním vyplnění stránky se dalším krokem přechází na další stranu. Pokud u žádného dokladu nemáte režim přenesené daňové povinnosti, pak postupně doklikáte až na stranu 6,7 a 9, 10, 11, které jsou již vyplněny doklady ze systému TRELL. Tyto údaje je nutné pečlivě odkontrolovat a poté si výsledný doklad vytisknout, uložit a zároveň jej elektronicky podat.
Systém NEXT :

Systém NEXT je další generace systému TRELL a ve vyšších verzích nabízí například vzdálený dohled nad provozovnami a mnoho dalších funkcí, které TRELL neobsahoval. Součástí NEXTu je i podpora propojení s váhou, možnost příplatku při platbě kartou a další funkce.Obsluha je prakticky shodná jako u systému TRELL, uvnitř jde ale o výrazně upravený program upravený pro provoz Client Server. K dispozici je mnoho rozšířených nastavení a možností.Do systému je již zapracován modul EET v základním předpokládaném rozsahu včetně možného odloženého odesílání položek na servery ministerstva financí. Aktivaci modulu je nutné objednat samostatně za doplatek, pokud nebyl součástí zakoupené verze.NEXT je zcela jiný program, přestože je TRELLu velmi podobný. NEXT na rozdíl od systému TRELL obsahuje tři roky práce na vývoji nového jádra systému. Výhledově doporučujeme postupný přechod na NEXT všem klientům. NEXT je také výrazně rychlejší v síti, tedy především uživatele pracující ve sdílené síti, které rychlost stávajícího TRELLU na vzdálených stanicích omezuje, potěší výrazně rychlejší provoz i při velkých objemech dat.

Podmínkou k získání verze NEXT je uhrazený UPGRADE na systém TRELL (vztahuje se pak samozřejmě i na NEXT) a doplacení částky dle ceníku níže.

U síťových verzí NEXT provádíme přeinstalaci vzdáleně za doplatek.


Doplatek za přechod na NEXT pro uživatele používající klasický systém TRELL :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000,- Kč přechod z TRELL na NEXT pro 1 PC bez vzdáleného dozoru.                        
2000,- Kč přechod z TRELL na NEXT pro 2 PC sdílenou síť s výrazným zrychlením.     
3000,- Kč přechod z TRELL na NEXT pro 3 PC sdílenou síť s výrazným zrychlením.     
5000,- Kč přechod z TRELL na NEXT pro 1 PC se vzdáleným dozorem (Client Server).

6000,- Kč přechod z TRELL na NEXT pro 3 PC bez vzdáleného dozoru (Client Server).
8000,- Kč přechod z TRELL na NEXT pro 3 PC se vzdáleným dozorem (Client Server).
2000,- Kč příplatek za každý další PC v lokálním systému                                            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceny pro 3PC Client Server platí při přechodu ze stávající verze Client Server TRELL


Systém NEXT je zcela jiný program, přestože zvenčí vypadá velmi podobně jako klasický TRELL i obsluha je víceméně
obdobná. Přesto se uvnitř skrývá odlišný systém s mnoha vyspělými funkcemi, který odpovídá skutečnosti, že od uvedení
první varianty systému TRELL uplynulo již více než 14 let, zásadním způsobem se rozvinula datová komunikace
přes internet, nové verze Windows se chovají podstatně jinak než XP a vnitřek programu bylo nutné zcela změnit.


TRELL-NEXT je verze systému pro náročné uživatele a pro ty, kdo potřebují nejnovější funkce či výrazně vyšší rychlost
a spolehlivost s minimální náročností na stabilitu operačního systému či sítě. Vyšší varianty NEXT jsou určeny těm,
kdo chtějí mít nad provozovnami nepřetržitou ON LINE kontrolu přes internet, chtějí vzdáleně naskladňovat, prodávat apod.

Systém NEXT uspokojí i nejnáročnější uživatele, protože byl vyvíjen několik let a testován ve velmi náročných provozech.

Varianta CLIENT SERVER využívá pokročilé technologie a komprimaci dat, tedy je výrazně rychlejší než předchozí verze.


Objednejte si - informujte seServisní postup zapojení SOUBOROVÉ sdílené sítě NEXT je ZDE

Servisní postup zapojení CLIENT SERVER sítě NEXT je ZDE

Servisní postup zapojení CLIENT SERVER sítě NEXT s DOHLEDEM je ZDESnažíme se nabízet vždy více než ostatní a k tomu patří i podpora našich zákazníků trvalou aktualizací systému a přidáváním funkcí. Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme zdarma zkonvertování databází skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému TRELL.
Trell@atlas.cz


Zpět