Ekonomický systém TRELL pro Windows - ZMĚNA DPH od 1.1.2013.Nová verze trellu (upgrade) po 1.1.2013 změnu dph sama nabídne. Mění se sazba DPH z 14% na 15% a z 20% na 21%. V nové verzi je možno provést přecenění celých skladů při změně DPH (nikoliv kartu po kartě) a lze nastavit zaokrouhlení prodejních cen s DPH či bez podle přepočtu a to na celé částky či na desetihaléře. Vše je přizpůsobeno pro automatický přepočet DPH na kartách. Při přeceňování je důležité určit, které ceny mají zůstat a které se mají dopočíst viz obrázky níže.

DPH

Na obrázcích níže je nastavena volba, kdy prodejní cena s dph zůstává. (zůstává vždy ta z cen, která je zaškrtnutá, druhá cena, nezaškrtnutá, se dopočte). Pokud chcete cenu navýšit, pak se musí zaškrtnout, že má zůstat cena bez dph. Cena s dph se poté dopočítá (není zaškrtnutá). Při dopočítávání prodejních cen (pokud se zboží zdražuje) je vhodné nastavit i zaokrouhlení (např. na desetihaléře). Pokud ale mají zůstat prodejní ceny jako dosud (nezdražovat), pak doporučujeme přecenění viz obrázek níže.

DPH

Nová verze programu při spuštění od 1.1.2013 nabízí automaticky změnu sazby DPH, pokud není již nastavena nová sazba. Před změnou sazby je nutné ukončit rok a vytisknout všechny sestavy včetně stavu skladů k 31.12.2012. Před přeceněním doporučujeme určitě uložit zálohu na Flash disk. Podrobný postup změny je jako instruktážní film (pozor, jsou tam jiné sazby) ZDE poslední položka dole "Změna sazby DPH".

DPH

DPH sazbu lze změnit v nastavení DPH (Skladová evidence, tlačítko "Sazby DPH" nebo v Účetnictví, Přiznání k DPH, tlačítko "Sazby DPH") a tím se změní přepočty ve všech modulech. Sklady lze dodatečně přecenit podle nových DPH, kdy se ve všech kartách nahradí původní sazba novou DPH. U nových instalací po 1.1.2013 budou nastaveny nové sazby DPH.

DPH

V případě, kdy docházejí ještě v roce 2013 faktury a další platby za rok 2012 s dph 14% a 20% doporučujeme udělat na konci roku kopii stávajícího systému TRELL, obvykle z adresáře C:/program files/TRELL např jako C:/program files/TRELLA a do něj namířit z plochy ikonu s názvem rok2012 na C:/program files/TRELLA/trell.exe. Pak přeinstalovat normální TRELL v C:/program files/TRELL novou verzí a změnit v ní sazby DPH na aktuální sazby a vše přecenit. Ve výsledku jsou v PC dva TRELLy (nesmí být spuštěné současně) a budou to nezvávislé programy s nezávislými daty. V TRELLu s ikonou 2012 se postupně dokončí ještě v lednu rok 2012 a poté se vytisknou všechny sestavy, zatímco v "ostrém" TRELLu (původní ikona TRELL na ploše) se budou od 1.1.2013 již vystavovat všechny doklady pro rok 2013 s DPH 15% a 21%.