Bazar - Zastavárna


Modul bazar a zastavárna umožňuje výkup zboží do komise, zástavy, evidenci dodavatelů, tisk smluv, sledování prodeje zboží a vyúčtování komisního prodeje. Zboží naskladněné v rámci modulu Bazar - zastavárna lze prodávat v rámci prodeje přes pokladnu a sledovat v modulu Sklad. Všechny moduly jsou provázány, proto se pohyby zboží promítají do uzávěrek a všech potřebných sestav.

Stáhněte si start verzi

Po kliknutí na tlačítko Bazar-Zastavárna se zobrazí pracovní obrazovka. Pokud je systém v módu půjčovna, pak je třeba v rámci půjčovny provést přepnutí do módu bazar. Optimální nastavení rozlišení obrazovky pro provoz bazaru a zastavárny je 800 x 600. V tomto nastavení je pokladní systém zobrazen přes celou obrazovku, což velmi zjednodušuje rutinní práci obsluhy. Systém pracuje samozřejmě i ve větších rozlišeních.


Stáhněte si start verzi


Objednejte si - informujte se

V horní části obrazovky uprostřed si nastavíme, jakým způsobem budeme s programem pracovat. Máme k dispozici tři režimy:

Komise - klasický komisní prodej zboží s možností vrácení zboží a výplatou po prodeji zboží.

Zastavárna - zastavené zboží se převede do skladu k prodeji až po předem určené době např. 14 dnů.

Výkup zboží - vykoupené zboží se okamžitě převádí na sklad k prodeji za stanovenou cenu.

Kliknutím na spínač "Půjčovna" pod těmito spínači lze přepnout systém do módu Půjčovna a poté je třeba se vrátit do původního nastavení způsobem popsaným výše.

Se všemi moduly se pracuje přibližně obdobným způsobem, proto si vysvětlíme funkci na nejsložitějším režimu Komise.

Pokud je zákazník, který přinesl zboží, již zaveden v databázi, pak je vhodné napsat část jeho jména a kliknout na tlačítko Dodavatelé (v horní části obrazovky) a ze seznamu se přímo vybere konkrétní odběratel. Pokud klikneme na tlačíto Dodavatelé přímo, pak můžeme dodavatele vybrat klasicky z abecedního seznamu již zavedených dodavatelů nebo vyhledat tlačítkem "Vyhledat" v obrazovce "Dodavatelé".

Další možností je vložení rodného čísla nebo čísla občanského průkazu do příslušných kolonek a potvrzení Enter. Dodavatel se pak načte ze seznamu i do všech ostatních kolonek.

Pokud kolonky dodavatele či zboží nejsou prázdné, pak je nezbytné (a doporučuje se vždy) před novým vkládáním zboží a dodavatele kliknout na tlačítko "Nové zboží" (které se po tomto kliknutí změní na "Nový dodavatel"). Pokud budeme vkládat zboží od jiného dodavatele než byl vybrán, pak klikneme na toto tlačítko ještě jednou.

Jestliže dodavatel dosud nebyl vložen do databáze, pak jej vyplníme do kolonek v horní části obrazovky a uložíme tlačítkem "Do seznamu".

Zboží :

Každé zaevidované zboží by mělo mít svůj kód, pod kterým bude evidováno. Ten lze vkládat čtečkou čárového kódu nebo ručně, případně generovat automaticky. Kliknutím na tlačítko "Kód" se vygeneruje a vyplní do políčka automatický kód, pod kterým bude zboží evidováno. Po uložení a vkládání dalšího zboží se po kliknutí na tlačítko "Kód" vygeneruje další kód v pořadí. Číselná řada je definována, můžete ji však měnit tím, že uložíte nový kód a další nabízené kódy se budou odvíjet od tohoto naposledy vloženého kódu. Řady kódů se liší podle toho, zda se zboží ukládá do skladu Komise (pouze z režimu Komise) nebo Bazar (z režimu Zastavárna a Výkup zboží).

Kategorie zboží může a nemusí být vyplněna. Pro jednodušší vyplňování opakujících se kategorií a názvů zboží je možné vpravo od těchto kolonek kliknout na tlačítko (šipka) a nabídne se seznam naposledy uložených třiceti názvů či kategorií, ze kterých si lze myší vybrat, který bude vložen do příslušné kolonky.

Počet jednotek zboží je údaj, kolik zboží bylo od dodavatele převzato. Zkratku jednotky lze měnit (ks, m, kg atd..).

Vlevo vedle údaje rabat je zaškrtávací spínač, který určuje, zda se bude automaticky přepočítávat rabat zboží (tedy zda se z nákupních cen procentuálně vypočtou ceny prodejní). Nákupní ceny, je cena, které se týká smlouva, prodejní cena je cena, za kterou bude prodáváno zboží ze skladu. Obě ceny jsou včetně DPH. Sazba DPH je samozřejmě také nastavitelená.

Údaje "Prodáno" a "Zbývá" se odvozují od okamžitého stavu zásob ve skladu (kontrola se provádí vždy při startu a ukončení modulu Bazar - zastavárna).

Datum v dolní části obrazovky udává den, kdy bylo zboží přijato od Dodavatele.

Zboží se vkládá tlačítkem "OK/Vložit" v dolní části obrazovky. Po vložení se toto zboží objeví v pravé části obrazovky v seznamu zboží.

V pravé části obrazovky je zobrazen kompletní přehled aktuálního zboží v daném režimu (např. Komise). Pokud žlutě svítí "Výpis zboží od vybraného dodavatele", pak jsou zobrazeny pouze položky týkající se dodavatele vybraného v levé části obrazovky. To je výhodné, pokud nás zajímá konkrétní dodavatel, tak je vybereme tlačítkem "Dodavatel" nebo dvojklikem myší na konkrétní položku v seznamu zboží a seznam se nám zúží na zboží od tohoto dodavatele.

Zpět na seznam zboží od všech dodavatelů se lze vrátit kliknutím na tlačítko "Přehled" v horní části obrazovky.

Aktuálně se zobrazují nevyřízené věci. Spínačem v horní části obrazovky lze přepnout seznam na výpis vyřízených věcí s ohraničením od data do data. Pokud je konečné datum shodné s dnešním datem, pak se s vyřízenými věcmi zároveň zobrazí i věci nevyřízené (výhodné pokud přijde již evidovaný dodavatel s novým zbožím a my chceme jediným kliknutím na spínač získat přehled o aktuálních záležitostech spjatých s tímto dodavatelem a zároveň znát přehled až o měsíc zpět či více..).

"Zobrazit pouze prodané" je spínač, který určuje, které položky budou v seznamu zobrazeny. U komise se na rozdíl od ostatních modulů zobrazuje kompletně prodané zboží křížkem v seznamu. Jedním kliknutím myší na položku v seznamu se tato položka zobrazí k detailnímu náhledu v levé části obrazovky.

Seznamy lze samozřejmě řadit pomocí tlačítek v záhlaví seznamu (Kód, název, cena atd...), vyhledávbat v nich tlačítky v horní části obbrazovky (na kompletní seznam se lze vrátit vždy tlačítlem Přehled) a pracovat s nimi obdobným způsobem jako se všemi ostatními seznamy v programu v ostatních modulech.

Po každém přijetí zboží, vrácení neprodaného zboží nebo výplatě prodaného zboží se vytváří smlouva o této konkrétní věci, kterou je možné nalistovat a tisknout po kliknutí na tlačítko "Tisk smlouvy" v dolní části obbrazovky. Aktuálně je vždy zobrazena poslední generovaná smlouva (starší lze vyhledat a vybrat dvojklikem z přehledu smluv - smlouvy se samostatně číslují a dělí na smlouvy v módu Komise, Zastavárna, Výkup).

Při zavření modulu bazar se provedou všechny skladové operace s příslušnými sklady (Komise, Bazar) včetně zápisu do protokolů pro síťový provoz a zpracování systémem uzávěrek v modulu sklady a automatického vygenerování příjemek a výdejek, kde jsou uvedeny též konkrétní dodavatelé, kterých se tyto operace týkaly.

V módu "Zastavárna" jsou položky z aktuálního přehledu přesouvány do vyřízených po nastaveném počtu dnů (kdy jsou naskladněny do skladu Bazar). V módu "Výkup zboží" se po uzavření modulu automaticky přesune všechno zboží do vyřízených (zmizí ze seznamu nevyřízených) a naskladní se do skladu.

V případě, že je firma plátcem DPH, pak při prodeji přes pokladnu dochází k přepočtu DPH způsobem specifickým pro bazary a zastavárny (příslušné se vypočítává DPH pouze z rabatu).. Výpočet DPH ve skladových kartách není v tomto případě určující (je pouze orientační), protože sklady vypočítávají DPH klasickou metodou pro všechny sklady jednotně. Při prodeji zboží ze skladu Bazar nebo Komise přes pokladnu však dojde v případě plátce DPH ke změně údajů a dodatečnému přepočtu a rozpis DPH uvedený v prodejce i v uzávěrkách pokladny atd.. je ve všech tiskopisech i sestavách korektní.

Zboží přijaté prostřednictvím modulu Bazar lze prodávat v modulu Kasa či Fakturace nebo zpracovávat ve kterémkoliv dalším modulu pracujícím se skladovými kartami.

Snažíme se nabízet vždy více než ostatní a k tomu patří i podpora našich zákazníků bezplatnou aktualizací programu po dobu jednoho roku.

Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme zdarma zkonvertování databází skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému TRELL.




Trell@atlas.cz


Zpět